Specializovaná praxe na práva
duševního vlastnictví

A související právní oblasti

Právní služby

Naším krédem

je poskytnutí odborné právní pomoci s dlouhodobým efektem.

Více o nás

Právní služby

Autorské právo

Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví

Licenční smlouvy, franchising

Mediální právo, reklama, ochrana osobních údajů

Nekalá soutěž

Ochrana osobnosti

Máme praktické zkušenosti z více než dvacetileté advokátní praxe v oboru, jakož i z akademické, přednáškové a publikační činnosti.

Více informací

E-commerce

Občanské právo

Obchodní právo

Pracovní právo

Evropské právo

Mezinárodní právo

Náš tým

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Advokát / Specialista na práva duševního vlastnictví

Působí v advokacii od roku 1999, členem České advokátní komory je od roku 2003. Rozsáhlou, více než dvacetiletou praxi v oboru duševního vlastnictví a souvisejících oblastech získal v rámci výkonu advokacie v přední české advokátní kanceláři, kde rovněž vedl tým duševního vlastnictví, jenž byl třikrát oceněn titulem Právnická firma roku v oblasti duševního vlastnictví. V roce 2016 pak sám získal ocenění Právník roku v oblasti duševního vlastnictví.

Více informací