O nás

Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Dobřichovského, Ph.D. je specializovanou právní praxí, zaměřenou na práva duševního vlastnictví a související právní oblasti.

Vedle práv duševního vlastnictví poskytujeme rovněž právní služby v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva v celé šíři případů včetně např. obchodních smluvních transakcí, pracovněprávního poradenství a zastoupení v civilních sporech. Věnujeme se rovněž evropskému a mezinárodnímu právu, a to především v kontextu práva duševního vlastnictví.

Naše praktické zkušenosti z více než dvacetileté advokátní praxe v oboru, jakož i z akademické, přednáškové a publikační činnosti, nám při poskytování právních služeb umožňují klientům nabídnout profesionální, seriózní a praktický přístup podpořený současně odbornými znalostmi na nejvyšší úrovni.

Naším krédem je poskytnutí odborné právní pomoci s dlouhodobým efektem s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétního případu a potřebám našeho klienta.

Kam dál

Právní služby

Máme praktické zkušenosti z více než dvacetileté advokátní praxe v oboru,
jakož i z akademické, přednáškové a publikační činnosti.

Více informací